• Brand : Mega bloks
  • Pieces : 100 to 300
  • Age : 3 to 4