• Brand : Mega bloks
  • Pieces : 50 to 100
  • Age : 3 to 4