• Brand : Mega bloks
  • Pieces : 25 to 50
  • Age : 5 to 6