• Brand : Mega construx
  • Theme : Pokemon
  • Age : 10 +
  • Pieces : 50 - 100