• Brand : Mega bloks
  • Theme : Sesame street
  • Age : 5 - 6
  • Pieces : 50 - 100