• Brand : Mega bloks
  • Pieces : 50 to 100
  • Age : 5 to 6